Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán na listopad

CO NÁS ČEKÁ V LISTOPADU:

- VE ČTVRTEK 8.11. OD 16 HODIN SE KONAJÍ TŘÍDNÍ SCHŮZKY

- V PÁTEK 9.11. - PRO ZÁJEMCE - LISTOPADOVÉ PLAVÁNÍ - INFORMACE JSOU NALEPENÉ V ÚKOLÁČCÍCH

-  VYBÍRÁM 300,-KČ (KAŽDOROČNÍ PŘÍSPĚVEK DO ERUDITU, V PŘÍPADĚ VÍCE SOUROZENCŮ NA ŠKOLE PLATÍ POUZE TEN (NEJ)STARŠÍ). PROSÍM POSÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO 22. LISTOPADU, POUZE HOTOVĚ.

- DIVADLO 21.11. 9:30 - 10:50 - PŘEDSTAVENÍ "OLAF A SNĚŽNÝ DRAK" - BUDU VYBÍRAT 60,- KČ

- VE ČTVRTEK 22.11. JDEME NA PŘÍRODOVĚDNÝ PROGRAM DO EKOCENTRA (2. A 3. VYUČOVACÍ HODINA)

- PLAVECKÝ KURZ - OD 27.11. (první hodina!) - INFORMACE VIZ SAMOSTATNÁ RUBRIKA

 

UČIVO:

ČESKÝ JAZYK

- OPAKOVÁNÍ: PÁROVÉ SOUHLÁSKY NA KONCI SLOV, MĚKKÉ A TVRDÉ SOUHLÁSKY, Ů/Ú, SLOVA PŘÍBUZNÁ A RŮZNÉ TVARY TÉHOŽ SLOVA

- ČEŠTINA A CIZÍ JAZYKY, SPISOVNÁ A NESPISOVNÁ ČEŠTINA (POUZE SEZNÁMENÍ)

- NOVĚ: PÁROVÉ SOUHLÁSKY UVNITŘ SLOV, ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY

- ÚVOD DO VYJMENOVANÝCH SLOV -VS PO B

PŘI PLNĚNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ ZE ČTENÍ NECHTE DĚTI, AŤ SI NEJPRVE PŘEČTOU TEXT POTICHU, HLASITÉ ČTENÍ PŮJDE PAK LÉPE.

UPOZORŇUJI, ŽE V ÚTERÝ MAJÍ DĚTI 2 HODINY ČTENÍ, VE STŘEDU NAOPAK 2 HODINY MLUVNICE - NA ÚTERÝ JE POTŘEBA POUZE ČÍTANKA, NA STŘEDU JE NAOPAK POTŘEBA POUZE UČEBNICE ČESKÉHO JAZYKA.

MATEMATIKA

- NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY -NÁSOBENÍ A DĚLENÍ OSMI A DEVÍTI

- SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DVOJCIF. ČÍSEL ZPAMĚTI

-UČ. STR. 22-41

- GEOMETRIE: VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK -UČ. STR. 38

PRVOUKA

-NAŠE VLAST -SOUSEDNÍ STÁTY, KRAJE, HLAVNÍ MĚSTO, STÁTNÍ SYMBOLY...

-LIDÉ A ČAS: ORIENTACE V ČASE A ČASOVÝ ŘÁD

-JAK LIDÉ ŽILI DŘÍVE

- OPAKOVÁNÍ

ANGLICKÝ JAZYK

- UNIT 2: CLASSROOM OBJECTS, NUMBERS 13-20

- HOW OLD ARE YOU? -I AM.....

-UNIT 3: ANIMAL PETS

-IS IT A...? - YES, IT IS. /NO, IT  ISN´T.

HUDEBNÍ VÝCHOVA

- MÍT NA PÁTEK VŽDY FLÉTNU A NOTOVÝ SEŠIT

- DĚTI PROCVIČUJÍ VŠE, CO JE V SEŠITĚ  + NOTA CELÁ, PŮLOVÁ, ČTVRŤOVÁ

- POCHVALA: DĚTI ŠIKOVNÉ, ZPĚVNÉ smiley

PLAVÁNÍ

První plavání 27. 11. 2018 - úterý.

Děti budou mít: AJ, MA, ČT a v 10:30 hodin odjdeme do bazénu.

Lekce trvá od 11:00 do 12:40, autobus od bazénu jede ve 13:00 hodin. Po příjezdu do školy jdeme s dětmi na oběd. Po obědě následuje ČJ - ČT.

S sebou: plavky, ručník, mýdlo, podepsanou čepici.

Související obrázek