Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán na říjen

CO NÁS ČEKÁ:

VE STŘEDU 24. 10. JEDEME S DĚTMI V RÁMCI PROJEKTU HOMO ET REGIO NA JIZERKU - VŠECHNY INFORMACE MÁTE V ÚKOLÁČCÍCH.OBĚDY JSOU JIŽ ODHLÁŠENÉ.

V PÁTEK 26.10. PROBĚHNE V RÁMCI OSLAV 100.VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY PROJEKTOVÝ DEN. DĚTI BY MĚLY DORAZIT V MODRÉM OBLEČENÍ.

UČIVO

ČESKÝ JAZYK

-STÁLE OPAKUJEME UČIVO 2. ROČNÍKU, V TÝDNU 8.-12. ŘÍJNA BUDEME PSÁT OPAKOVACÍ TEST (U/Ú/Ů, POČET SLABIK VE SLOVECH, SLOVA SOUŘADNÁ A NADŘAZENÁ, POŘADÍ SLOV PODLE ABECEDY, I,Í,Y,Ý PO MĚKKÝCH A TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH, DRUHY VĚT, SPODOBA)

- NOVÁ LÁTKA: TVARY SLOV A SLOVA PŘÍBUZNÁ, SPISOVNOST A NESPISOVNOST, ČEŠTINA A CIZÍ JAZYKY

MATEMATIKA

- NÁSOBENÍ A DĚLENÍ V OBORU NÁSOBILKY - NÁSOBENÍ A DĚLENÍ ŠESTI A SEDMI

- GEOMETRIE - ÚSEČKA A POLOPŘÍMKA

PRVOUKA

- NAŠE OBEC, MĚSTO ( HISTORICKÉ BUDOVY, ÚŘADY, PRŮMYSL, SLUŽBY, ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ, VZDĚLÁVACÍ, KULTURNÍ A SPORTOVNÍ CENTRA, DOPRAVA), KRAJINA V OKOLÍ DOMOVA (ORIENTACE, POVRCH KRAJINY...)

ANGLICKÝ JAZYK

- STARTER UNIT + UNIT 1 - BARVY, ČÍSLA 1-12, ZÁKLADNÍ POKYNY, ŠKOLNÍ POTŘEBY

- NAUČÍME SE PSÁT SI SLOVNÍČEK