Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plán na září

PLÁN UČIVA:

ČESKÝ JAZYK - OPAKOVÁNÍ UČIVA 2. ROČNÍKU - SLOVA SE STEJNÝM NEBO PODOBNÝM VÝZNAMEM, SLOVA PROTIKLADNÁ, SLOVA VÝZNAMEM NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ A SOUŘADNÁ, VÝZNAMOVÉ OKRUHY, SLABIKA, HLÁSKA, PÍSMENO, PSANÍ I/Y PO MĚKKÝCH A TVRDÝCH SOUHLÁSKÁCH,  VLASTNÍ JMÉNA, PSANÍ BĚ, PĚ, VĚ, SOUHLÁSKY NA KONCI SLOVA, VĚTA JEDNODUCHÁ + VĚTNÝ CELEK

MATEMATIKA  - UČEBNICE 1. DÍL - OPAKOVÁNÍ UČIVA 2. ROČNÍKU, NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DVĚMA, TŘEMI, ČTYŘMI A PĚTI

-GEOMETRIE -BOD, PŘÍMKA

PRVOUKA - MÍSTO, KDE ŽIJEME (DOMOV, NÁŠ DŮM, RODINA)

-ŠKOLA (CESTA DO ŠKOLY, ŠKOLNÍ ŘÁD, NAŠE PRAVIDLA)

ANGLICKÝ JAZYK - ÚVODNÍ AUDIOORÁLNÍ KURZ TUNE INTO ENGLISH

- ZÁKLADNÍ FRÁZE, POVELY, POZDRAVY, ABECEDA (MOŽNO I BARVY, ČÍSLA)

INFORMACE PRO RODIČE

1/ OMLOUVÁNÍ ABSENCE - MAILEM, ČI SMS DO 3 DNŮ(NA MOJE MOBILNÍ ČÍSLO - UVEDENÉ V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE), TELEFONICKY PREFERUJI NA ČÍSLO DO KABINETU (PŘEDČÍSLÍ 487..), PO PŘÍCHODU DO ŠKOLY ŽÁK PŘEDLOŽÍ OMLUVENKU V ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE

- KONTAKTUJTE NÁS, POKUD MÁ VAŠE DÍTĚ ABSENCI DLOUHOU TÝDEN A DÉLE, DOMLUVÍME SE, KDY SI PŘIJDETE PRO ÚKOLY

2/ DOMÁCÍ ÚKOLYPONDĚLÍ -ČESKÝ JAZYK, STŘEDA - MATEMATIKA, ÚTERÝ A ČTVRTEK -ČTECÍ ÚKOL (KARTIČKA NA PODPIS), DÁLE PAK DOMÁCÍ ÚKOLY Z ANGLIČTINY A PRVOUKY - PRŮBĚŽNĚ

- ČTENÁŘSKÝ DENÍK - ZAVEDEME BĚHEM ŘÍJNA

3/ NA ÚVODNÍCH TŘÍDNÍCH SCHŮZKÁCH JSTE BYLI INFORMOVÁNI O ZAŘAZENÍ NAŠÍ TŘÍDY DO PROJEKTU HOMO ET REGIO, V RÁMCI KTERÉHO BUDEME ABSOLVOVAT EXKURZE DO NĚMECKA A DO JIZEREK SPOLEČNĚ SE TŘÍDOU Z PARTNERSKÉ NĚMECKÉ ŠKOLY

- PRVNÍ VÝJEZD -27. ZÁŘÍ (ČTVRTEK) - JE NUTNÉ, ABY DĚTI MĚLY BUĎTO SVŮJ CESTOVNÍ PAS, NEBO OBČANSKÝ PRŮKAZ (VYŘÍZENÍ TRVÁ KRATŠÍ DOBU NEŽ U PASU), DALŠÍ INFORMACE DOSTANETE V TIŠTĚNÉ FORMĚ (V TÝDNU 17.-21.ZÁŘÍ) OD PANÍ UČITELKY KOPALOVÉ

DĚKUJI ZA ZAKOUPENÉ KAPESNÍKY, SIRUPY, BONBÓNY I ZA VČASNÉ ZAPLACENÍ PENĚZ NA PRACOVNÍ SEŠITY I DO TŘÍDNÍHO FONDU A TĚŠÍM SE NA SPOLUPRÁCI smiley!                    D. HROMADOVÁ