Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden: 25.9. - 29.9.

ČESKÝ JAZYK

- stále opakujeme učivo 4. ročníku

Nové učivo: uč. str. 20 - 25 ( slova nadřazená, podřazená a souřadná, synonyma a antonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná)

- každý týden píšeme diktát, děti si nově budou cíleně vyhledávat, kde udělaly v diktátu chybu (vysvětlivky v sešitě)

DÚ: pracovní sešit str. 8, cv. 16 (doplnění tabulky)

Čtení : mimočítanková četba (Bílý tesák)

ANGLICKÝ JAZYK

- dokončení 1. lekce - učebnice str. 14, pracovní sešit  str. 10-11

- ke každé části lekce náleží i odpovídající slovní zásoba, ta je na konci pracovního sešitu a děti si ji mají přepsat do slovníčku

MATEMATIKA

Uč. str. 13, 16, 17

Geo - str. 6, 10

PS str. 5

VLASTIVĚDA

Uč. str. 40 - 42 fotogalerie Prahy a jejich částí

PS str. 5,7,9  zpracujeme a zopakujeme pohoří, řeky, obyvatelstvo ČR

PŘÍRODOVĚDA

- uč. str. 24 - Hvězdy a souhvězdí (dokončení)

-uč. str. 25 -26  - galaxie, Sluneční soustava, planety - úvod

 

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA