Jdi na obsah Jdi na menu
 


Týden 26.3. - 28.3.

ČESKÝ JAZYK

- ÚVOD DO ČÍSLOVEK, STÁLE PROCVIČUJEME ZÁJMENA, KONCOVKY PŘÍDAVNÝCH JMEN

ANGLICKÝ JAZYK

- UČEBNICE STR. 54, 55, PRACOVNÍ SEŠIT STR. 44, 45

MATEMATIKA

UČ.49,50,52

GEO - POVRCH KRYCHLE, KVÁDRU

(procvičujeme písemné ./:/+/-)

PS - STR. 6,7

VLASTIVĚDA

UČ. STR. 17,18

PS - STR. 6,(7)

PŘÍRODOVĚDA

- PŘIZPŮSOBENÍ ORGANISMŮ ROZDÍLNÝM PODMÍNKÁM, VÝZNAM ZOOLOGICKÝCH A BOTANICKÝCH ZAHRAD

ZADÁNÍ POVINNÉHO DÚ NA OBDRŽENOU ČTVRTKU:

1/ NA POLOVINU NAKRESLI OBRYSOVOU MAPKU ČR

2/ DO MAPKY UDĚLEJ KOLEČKA S ČÍSLY 1-10 TAM, KDE JE NĚJAKÁ ZOO

3/ POD MAPKU K ČÍSLŮM 1-10 (POD SEBE) NAPIŠ, O JAKÉ MĚSTO (MÍSTO) SE JEDNÁ A ČÍM JE DANÁ ZOO VÝJIMEČNÁ

- DŮRAZ NA PŘESNÉ SPLNĚNÍ POKYNŮ A NA ÚPRAVU

-NA ZADNÍ STRANU ČTVRTKY MOHOU BÝT NALEPENY ČI NAKRESLENY OBRÁZKY